Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D.

Katedra marketingu, obchodu a služeb FEK ZČU  v Plzni


Narozena ve Znojmě 1973, vystudovala Gymnázium Dr. Karla Polesného obor Ekonomika a organizace. V roce 1992 absolvovala studium němčiny a angličtiny na Státní jazykové škole ve Znojmě státní všeobecnou zkouškou z němčiny. Od roku 1993 studovala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor germanistika a výtvarná výchova (u ak. mal. Vladivoje Kotyzy, ak. mal. Bohumila Sedláčka, ak. malíře Jana Nováka a ak. mal. Naděždy Škardové). V roce 2017 absolvovala doktorské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví, Filosofické fakulty Karlovy univerzity v Praze disertační prací Uživatelské rozhraní systémů řízení výuky. Po absolutoriu vysoké školy pracovala jako učitelka němčiny, výtvarné výchovy, dějin umění a počítačové grafiky na Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni, dále jako designer v reklamní agentuře a marketingový specialista v oboru informačních a komunikačních technologií, od roku 2003 působí jako odborná asistentka na Ekonomické fakultě ZČU v Plzni. Od roku 2009 přednáší na Studiích nových médií na FF UK Praha Grafické systémy 2D, 3D a Principy interaktivní tvorby. Od roku 1997 působí na volné noze jako grafik a webdesigner, v poslední době se zabývá především návrhy rozhraní a user experience. Ve volném čase nadšený fotograf, cestovatel a průvodce cestovního ruchu.